Arkade 5 Test- og pakkeverktøy for arkivuttrekk

Arkade sørger for at arkivuttrekk fra NOARK- eller fagsystemer er iht. til gjeldende arkivstandarder, hjelper deg som arkivskaper med å rette avvik, opprette metadata og produsere ferdige arkivpakker klar til avlevering.

Dokumentasjon

Nytt i siste versjon

Versjonshistorikk